Nederlandse Ambassade in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek

Nieuws

1 t/m 10 van 16

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Ambassade Tijdelijk Beperkt Telefonisch bereikbaar

In verband met de verhuizing van de Ambassade, is de Ambassade voorlopig alleen op het volgende telefoonnummer bereikbaar: +1 809 262 0320.

2 Nieuwe Locatie Ambassade

Vanaf 01 december 2016 zal de Nederlandse Ambassade zich op een nieuwe locatie bevinden: Adres: Núñez de Cáceres 11 Gebouw Ginaka 2.0 Verdieping 4 Bella Vista, Santo Domingo Telefoon nummer: 809 262 0320 o 809 262 0300 Algemeen e-mail adres: std@minbuza.nl Vanwege de verhuizing zal de Ambassade op de volgende dagen gesloten zijn: 28, 29 en 30 november 2016.

3 Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017 - Registreer u voor 1 februari 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen. Daarvoor moet u uzelf eerst registreren bij de gemeente Den Haag, ook als u uzelf al eens eerder heeft geregistreerd voor een verkiezing of referendum.

4 Reactie minister-president Rutte op eerste uitkomsten JIT-onderzoek

Vanmorgen zijn de nabestaanden geïnformeerd door het Joint Investigation Team (JIT) over de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om onderzoekresultaten over het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald, de afvuurlocatie en de aan- en afvoerroute van de BUK-installatie.

5 Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen.

6 Toelichting op het op maandag 25 juli 2016 getekende verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek

De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Strafoverdracht valt, aan de Nederlandse kant, onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie. De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) voert de wetten voor strafoverdracht uit namens de Minister.

7 Wanneer naar de Ambassade en wanneer naar VFS Global?

Vanaf 2015 behandeld de Ambassade geen visumaanvragen meer maar is dit overgeheveld naar het visumcentrum: VFS Global. Hier treft u verdere informatie waar u voor welke dienst terecht kunt.

8 Factsheet ZIka-virus

Wilt u meer weten over het Zika-virus? Bekijk dan hier een factsheet met meer details:

9 Ploumen: eerlijke economische groei

De extreme armoede op de wereld is sinds de eeuwwisseling fors gedaald. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk een stuk groter geworden. Die grotere ongelijkheid belemmert mensen om een goed bestaan op te bouwen, remt economische groei en leidt tot conflicten. Terwijl er al meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in haar beleidsagenda 2016 nog meer in om deze negatieve trend een halt toe te roepen.

10 Koenders: Crises van vandaag vragen om flexibele diplomatie

‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Dit schrijft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken, maar is nodig voor onze veiligheid en welvaart.’